รางไวร์ดัก, ปลอกหุ้มหางปลา, ไส้ไก่, เคเบิ้ลไทร์, แป้นกาว