พุทบัททอน, ไพล๊อตแลมป์ LED, ซีเลคเตอร์สวิทช์, สวิทช์กดดอกเห็ด