แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, เบรกเกอร์, คอนแทคเตอร์, โอเวอร์โหลด,
คาปาซิเตอร์, ฟิวส์ใบมีด, ตู้โหลดเซ็นเตอร์, เบรกเกอร์ย่อย