สายไฟมาตรฐาน มอก.2553
IEC 01 (THW), IEC 05 (IV/THW), IEC 02 (VSF), IEC 06 (VSF) , IEC 10 (NYY), NYY, NYY-G, IEC 53 (VCT),
VCT, VCT-G , VAF, VAF-G, CV0.6/1KV, CVV, CVV-S, , THW-A, SAC 24KV, SAC 33KV, XLPE12/20(24)KV, XLPE 18/30 (36)KV, สายทองแดงเปลือย